תמיכה לוגיסטית

תמיכה לוגיסטית

אנו מספקים מגוון שירותים ארכיאולוגים ולוגיסטיים למשלחות החופרות בישראל, בהם:

  • ייצוג משלחות זרות בישראל וטיפול ברישיונות החפירה מול רשות העתיקות, קמ"ט ארכיאולוגיה, רשות הטבע והגנים ורשויות מקומיות.
  • הכנת שטח מקיפה לחפירה, מדידת רשת (grid) וסימון הריבועים, הקמת רשתות צל בשטחי החפירה והמחנה, אספקה והובלת מכולות ציוד ומשרדים, הקמה וחיבור תשתיות מים וחשמל ע"פ הצורך וכו'. 
  • כל ציוד החפירה, רכבי שטח ונגררים, מנהלנים ומתן מענה לוגיסטי מקיף לכל בעיה או בקשה.
  • ציוד חפירה ייעודי, כגון גנרטורים, כננות חשמליות, מערכות לסינון רטוב, רחפנים, מסוע חשמלי, בובקאט, מיני מחפרון וכן כל ציוד קמפינג הדרוש לשהייה ממושכת של משלחת בשטח. 
  • צילומי רחפן ופוטוגרמטריה.
  • שימור מלווה חפירה. 
  • גידור, שילוט, ריסוס ואחזקת שטחי החפירה בין העונות. 
  • אריזה, הובלה ואחסון ממצאים. 

בין המשלחות להן אנו מספקים שירותים לוגיסטיים: תל אבל בית מעכה, תל בית מירסים, תל זרור, תל כיסון, תל לכיש, תל מבורך, תל עכו, תל שימרון, בית מזמיל, לגיו, חורבת א-ראעי וחורבת מדרס.

ציוד מיוחד

טקסט עברית טקסט טקסט עברית טקסט טקסט עברית טקסט טקסט עברית טקסט טקסט עברית טקסט טקסט עברית טקסט טקסט עברית טקסט טקסט עברית טקסט טקסט עברית טקסט טקסט עברית טקסט טקסט עברית טקסט טקסט עברית טקסט טקסט עברית

Our logistics projects