החדשות הטובות: התגלתה מגילה גנוזה בקומראן, החדשות הרעות: היא ריקה