הקרב על ההיסטוריה: כך נבזזות העתיקות של ישראל בשטחים