לחלום על המגילות הגנוזות, הגביע הקדוש של הארכיאולוגיה הישראלית…