מיליוני מטבעות זהב הוטמנו בארץ לפני כאלף שנה. עתה הם נחשפים…